TRELLEBORG. I tisdags (22/1) hölls första mötet i den nya sjukhusstyrelsen i Trelleborg. Mötet hölls av den nya ordförande Gunilla Nordgren (M) tillsammans med vice ordförande Ulrika Axelsson (C). Alliansen i sjukhusstyrelsen ställde många frågor med fokus på att förbättra tillgängligheten och hur man tillsammans med övriga sjukhusstyrelser kan höja kvaliteten i den skånska hälso- och sjukvården.

Vid veckans sammanträde blev det många dragningar från ansvariga tjänstemän med statistik om allt från antalet läkarbesök och operationer som genomförs till hur man arbetar med kvalitetsförbättringar. Styrelsen fick också en mycket givande rundvandring på lasarettet för att se på lokalerna och möta medarbetare.

– Vårt fokus ska vara att öka tillgängligheten och ge bästa möjliga vård, lyssna på våra medarbetare och medborgare så att de känner sig hörda och trygga. Det känns därför bra att ha en sjukhuschef som Marco Brizzi vid sin sida som så tydligt visar att han vill driva utvecklingen framåt med sikte på framtiden, säger Gunilla Nordgren (M).

Theresa Lindahl

På bilden syns delar av Alliansgruppen i Trelleborgs sjukhusstyrelse: Mavis Zander (M), Ulrika Axelsson (C), Gunilla Nordgren (M), Ib Rundqvist (M), Mats Svensson (KD) BILD: THERESA LINDAHL