DONATIONER. I tisdags (21/1) var det presidieberedning i den nya sjukhusstyrelsen för Sus. Ny ordförande för sjukhusstyrelsen är Camilla Mårtensen (L).

På mötet diskuterades många intressanta ämnen, varav ett väl värt att uppmärksamma är alla donationer. 2018 uppmärksammades det i flera artiklar, i bland annat Skånska Dagbladet, att en privatperson donerade 27 miljoner kronor till cancerforskning och en annan 5,5 miljoner kronor till hematologi. Totalt sett slog sjukhuset förra året nytt rekord med 57 miljoner kronor i donationer till forskning.

Nu ska styrelsen satsa på att arbeta med Sus tre ben som är vård, forskning och utbildning. Det ska bli spännande att följa arbetet framåt för Sus och hur styrelsen ska arbeta med att förbättra och utveckla Skånes universitetssjukvård i Malmö och Lund.

Elma Huskic