NAMNBYTE. Landstingen finns inte längre, åtminstone inte till namnet. Från årsskiftet har alla gamla landsting i och med övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna börjat kalla sig för regioner, så som Region Skåne och Västra Götalandsregionen har gjort i 20 år.

Sveriges Kommuner och Landsting, som tillkom efter en sammanslagning mellan Kommunförbundet och Landstingsförbundet 2007, brottas därför åter med ett namnbyte. Redan förra gången var det besvärligt då SKL sedan länge hade etablerats som vedertagen beteckning för Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping, som nu i stället heter Nationellt forensiskt centrum.

SKL:s ordförande, Lena Micko (S), tycker att ett namnbyte vore logiskt när ordet landsting försvinner, även om SKL är välkänt.

– Vi måste också titta på vilka förkortningar som är lediga, säger hon till Dagens Medicin (18/1).

Ett namn som har cirkulerat är Sveriges Kommuner och Regioner. Men domännamnet skr.se används i dag av Sveriges Konstföreningar, medan skr.org används av Sveriges Kristna Råd. Fast de kanske också kan fås att byta namn.

Jonas Duveborn