DIGITALISERING. Nu händer det. Region Skåne kommer med SDV – Skånes Digitala Vårdsystem – att få Sveriges modernaste journalsystem. Systemet som kommer kunna göra egna analyser och upptäcka felaktiga beslut börjar rullas ut om ett halvår. Systemet är unikt med att ha samma journal för vården, oavsett om den sker i offentlig eller privat regi och oavsett nivå inom regionen och kommunerna.

I och med införandet av SDV kan man skrota de 28 största IT-systemen, däribland sjukhusens journalsystem Melior och primärvårdens motsvarighet PMO. Målsättningen är att det bara ska finnas en inloggning, en journal och en läkemedelslista. Ett gemensamt digitalt journalsystem har många fördelar eftersom alla uppgifter, provsvar, remisser och läkemedelsinformation matas in i realtid vilket underlättar både för vårdpersonalen och för patienterna.

Theresa Lindahl