KOLLEKTIVTRAFIK. Flera viktiga stråk för pendlare saknar idag tågstationer, samtidigt som investeringar i järnväg både tar lång tid och är enormt dyrt. För att få fler att kunna välja att åka kollektivt istället för att ta bilen börjar snart de skånska superbussarna att rulla. Konceptet går ut på att bussar, med mycket hög komfort, ska trafikera sträckor där många pendlare rör sig varje dag, med få stopp för att kunna komma fram snabbt.

Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, kommenterar de nya bussarna i SVT:

Skåne är en väldigt stor arbetsmarknadsregion. Vi pendlar och reser mycket i Skåne så därför måste det finnas en kollektivtrafik som man kan lita på.

Läs gärna mer om superbussarna här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sa-ska-superbussarna-fa-fler-att-aka-kollektivt

Helena Nanne