LÄKEMEDELSKOSTNADER. Region Skånes budget för 2019 innebär en satsning på nya och moderna läkemedel för att öka tillgänglighet och få bättre kostnadsöverblick, vilket ligger helt i linje med Allians för Skånes målsättningar. Men en utredning som nu har lämnats över till regeringen (11/1) kan innebära stora förändringar för regionen. Utredningen föreslår nämligen att regionerna helt ska överta ansvaret för läkemedelskostnaderna, och att dagens riktade statsbidrag ska föras över till det generella.

Utredningen visar att det behövs ett tydligare system för finansiering och prissättning, men detta kan också innebära att regionerna, om de ska ta fullt ansvar för finansieringen, kommer att kunna få problem med stora och svårbudgeterade läkemedelskostnader i framtiden, enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

Theresa Lindahl