TILLVÄXT. Igår besökte regionråden Carl Johan Sonesson (M) och Anna Jähnke (M) Trelleborgs Hamn, tillsammans med Mikael Rubin (M) och Jan Isaksson (M) från Trelleborgs kommun. Besöket inleddes med en busstur i hamnen med gedigen information om hur hamnen fungerar, men framför allt planerna på att bygga ut och flytta delar av den för att kunna bygga bostäder i området.

Trelleborgs hamn är den största i Skandinavien sett till antalet fordon som tar sjövägen från Trelleborg ut i Europa och år 2026 väntas så mycket som 1,8 miljoner fordon passera hamnen och anslutande vägar. Det ställer framför allt höga krav på att få till ändamålsenliga vägar och järnvägar till och från hamnen, som ligger väldigt nära Trelleborgs stadskärna och därmed de enskilda Trelleborgarna.

Väl fungerande infrastruktur för transport av varor är avgörande för såväl Skåne som hela Sverige. När hela 90 procent av Sveriges varor kommer sjövägen behöver våra hamnar goda förutsättningar för att kunna arbeta hållbart – såväl ekonomiskt som ekologiskt. Därför var det mycket intressant att höra om framtida satsningar för just hållbara transporter, en mer effektiv energiförsörjning av hamnen och det stora engagemang som finns i hamnen för miljöfrågorna.

Helena Nanne