REGIONFULLMÄKTIGE. Under 2019 kommer regionfullmäktige att sammanträda vid sex tillfällen:

Tisdag 26 februari
Tisdag 9 april
Tisdag 18 juni
Tisdag 24 september
Måndag-tisdag 21-22 oktober
Tisdag 26 november

Gustav Lundblad