Medierapportering kring regionstyrelsen

Medierapportering kring regionstyrelsen

MEDIESVEP. I tisdags ägde årets sista möte i regionstyrelsen rum. Pressen har under veckan rapporterat om besluten vid sammanträdet. Här följer ett par exempel:

Norra Skåne skriver om beslutet att tillskriva regeringen om hoten mot äganderätten och miljön avseende som är kopplade till eventuell gruvdrift på Österlen: Regionen vill stoppa gruvdrift. Ett utdrag ur artikeln:

Efter mötet i regionstyrelsen är det klart att alla partier ställer sig bakom Centerpartiets förslag att skriva ett protestbrev till regeringen angående grävningar av mineral på Österlen.

I somras fick företaget Scandinavadium tillstånd att leta efter vanadin, zink, koppar, guld och silver på olika platser på Österlen och Mellanskåne.

– Gruvdriften utgör en miljöfara då risk för läckage finns vid brytning i alunskiffer, säger regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M).

Läs hela artikeln via denna länk.

Sydsvenskan rapporterar, liksom ett flertal andra medier, om beslutet att SSU Skåne blir av med bidraget från Region Skåne efter Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utrett organisationens demokratiska brister: Bidrag till SSU Skåne stoppas. Ett utdrag ur artikeln:

Mucf:s utredning kom även till slutsatsen att SSU Sverige inte får räkna in SSU Skånes medlemmar när deras statliga bidrag ska beräknas.

– Det var ett tydligt besked, och innebär att enligt våra regelverk så är inte SSU Skåne berättigat till bidrag från oss, säger regionrådet Gilbert Tribo (L).
Läs hela artikeln via denna länk.
Kristianstadsbladet skriver om beslutet att kartlägga de skånska företagens nuvarande och framtida elbehov, inför hotet om elbrist: Elbehov i Skåne ska kartläggas.
– Vi har fått signaler om att elintensiva företag inte kan etablera sig i Skåne på grund av elbrist. Samtidigt går mer och mer över till eldrift, bilar, färjor och så vidare. Vi måste veta hur det ser ut framöver, och vilka åtgärder som kan sättas in, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.
Läs hela artikeln via denna länk.

Norra Skåne rapporterar kring byggstarten för den nya ortopedin vid Hässleholms sjukhus: Kostnadsplan för ny ortopedi klar i juni. Ett utdrag ur artikeln:

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen beslutades att beredningen som arbetar med sjukhusets planering får i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för projekteringen av de nya ortopedilokalerna.

– Det ska vi ha på bordet den 4 juni. Då kan vi se när vi kan ta in pengarna i budgeten till projekteringen och påbörja processen, säger regionrådet Per Einarsson (KD).

Läs hela artikeln via denna länk.

Gustav Lundblad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Moderaterna

Liberalerna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Våra läsare

  • 166 213 besök

Alliansstyrt Skåne

Mandatperioden 2019-20221 januari 2019
850 dagar sedan.