KRÖNIKA. Den första perioden i riksdagen har förstås varit väldigt speciell och omtumlande. Den har även gett mig insikten om att Skåne behöver ta större utrymme i den offentliga debatten och helt enkelt ta för oss mer.

Skåne har både unika möjligheter och utmaningar. Trots flera alliansstyrda kommuner och ett alliansstyre i regionen behöver vi en nationell politik som ser oss skåningar och möter våra utmaningar. Inte minst behöver vi särskilda infrastruktursatsningar som skulle bidra till att stimulera vår tillväxt.

Vi behöver satsningar på en utbyggd Skånebana och en byggd Simrishamnsbana för att öka möjligheten att arbetspendla och röra sig inom Skåne. Dubbelspår på hela västkustbanan, stråket mellan Göteborg och Malmö och i förläningen stråket mellan Oslo och Köpenhamn är avgörande för att på ett smidigt sätt binda samman Västsverige. Dubbelspår på hela västkustbanan skulle korta restiderna och bidra till ökad tillväxt.

Vi behöver också få bättre förutsättningar att nyttja den fulla potentialen som närheten till Danmark innebär. Öresundsregionen är en tillväxtregion, men stora möjligheter att bli ännu starkare. Öresundsbron har utan tvivel varit en succé, inte bara för Öresundsregionen, utan för både Danmark och Sverige. Nu behövs ytterligare fasta förbindelser för att knyta samman och korta restiderna över sundet. I ett första steg behövs HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, sedan behövs och Metron mellan Malmö och Köpenhamn byggas. På så sätt skulle Öresundsregionen få bra förutsättningar att nytta sin fulla potential.

Julen närmar sig med stormsteg och när jag skriver dessa rader håller jag på att bocka av ”att göra listan” inför julen. Får jag önska mig en enda sak i julklapp så är det att de för Öresundsregionen skadliga gränskontrollerna försvinner under nästa år. I denna fråga har inte Skåne lyckas på ett bra sätt kommunicera dess skadliga effekter till resten av landet.

Tyvärr är det något som jag känner är genomgående för de utmaningar och lösningar som vi är överens om att Skåne behöver. Vi behöver bli mycket bättre på att gemensamt lyfta och driva Skånefrågor i den nationella debatten.

För första gången på väldigt länge är Centerpartiet representerade i riksdagen i Skånes alla fyra valkretsar. Vi kommer tillsammans ta ett stort ansvar för att lyfta Skåne i den nationella debatten, men det räcker inte. Detta är ett arbete som vi behöver bli bättre på att samla och göra tillsammans. Det kommer som nummer två på min önskelista till jultomten.

Jonny Cato Hansson (C)
Riksdagsledamot