NÄSTA MANDATPERIOD. Vid regionfullmäktiges sammanträde i förra veckan valdes ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i merparten av nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-22 i Region Skåne.

För Alliansens del ser presidieuppställningen ut enligt följande (i urval):

Regionstyrelsen (vald av regionfullmäktige 22 oktober):
Ordförande: Carl Johan Sonesson (M)
Förste vice ordförande: Annette Linander (C)

Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Ordförande: Gilbert Tribo (L)
Förste vice ordförande: Anna Mannfalk (M)

Regionala utvecklingsnämnden:
Ordförande: Anna Jähnke (M)
Förste vice ordförande: Louise Eklund (L)

Revisionen:
Ordförande: Louise Rehn Winsborg (M)

Kollektivtrafilnämnden:
Ordförande: Carina Zachau (M)
Förste vice ordförande: Lars Hansson (C)

Primärvårdsnämnden:
Ordförande: Birte Sandberg (C)
Förste vice ordförande: Caroline Hedenström (M)

Psykiatri-, habiliterings och hjälpmedelsnämnden:
Ordförande: Per Einarsson (KD)
Förste vice ordförande: Charlotte Bossen (C)

Kulturnämnden:
Ordförande: Magnus Lunderquist (KD)
Förste vice ordförande: Cristina Glad (L)

Personalnämnden:
Ordförande: Pontus Lindberg (M)
Förste vice ordförande: Carina Wutzler (M)

Sjukhusstyrelse SUS:
Ordförande: Camilla Mårtensen (L)
Förste vice ordförande: John Roslund (M)

Sjukhusstyrelse Landskrona:
Ordförande: Warda Fatih (C)
Förste vice ordförande: Hans Bertil Sinclair (M)

Sjukhusstyrelse Helsingborg:
Ordförande: Anders Lundström (KD)
Förste vice ordförande: Christer Sörliden (L)

Sjukhusstyrelse Ängelholm:
Ordförande: Maria Berglund (KD)
Förste vice ordförande: Lars-Göran Wiberg (C)

Sjukhusstyrelse Kristianstad:
Ordförande: Patrik Holmberg (C)
Förste vice ordförande: Dan Ishaq (M)

Sjukhusstyrelse Hässleholm:
Ordförande: Lars Lundberg (KD)
Förste vice ordförande: Adéle Ceimertz (M)

Sjukhusstyrelse Ystad:
Ordförande: Malin Henriksson (L)
Förste vice ordförande: Åsa Ekblad (M)

Sjukhusstyrelse Trelleborg:
Ordförande: Gunilla Nordgren (M)
Förste vice ordförande: Ulrika Axelsson (C)

Servicenämnden:
Ordförande: Inger Tolsved Rosenqvist (L)
Förste vice ordförande: John Eklöf (M)

Patientnämnden:
Ordförande: Matilda Malmgren (M)
Förste vice ordförande: Åsa Ekstrand (M)

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar (vald av regionstyrelsen den 18 december):
Ordförande: Stefan Lamme (M)
Förste vice ordförande: Birgitta Södertun (KD)

Genom att klicka på denna länk kommer du till ett protokollsutdrag från regionfullmäktiges valberedningen med den fullständiga sammansättningen i Region Skånes nämnder och styrelser som valdes vid regionfullmäktige i förra veckan.

Gustav Lundblad