VÅRD. Socialdemokraterna var ganska balanserade i sin ton vid måndagens och tisdagens regionfullmäktigesammanträd. Mitt i budgetmötet publicerade Kvällsposten dock en debattartikel signerad oppositionsledaren Henrik Fritzon (S), som gick till hårt angrepp mot alliansens budget: Så här drabbas skåningen av alliansbudgeten.

Fritzons artikel är ett försök till svartmålning av det nya styret i regionen. Alliansens ledande företrädare svarade på torsdagen i en replik: Alliansens satsar på en vård i världsklass.

Efter fyra år med socialdemokratiskt styre är Region Skånes ekonomi körd i botten, med ett facit som innehåller skenande kostnader och återställningskrav om nästan 1,8 miljarder kronor de kommande åren. Detta gör att vi har ett exceptionellt ekonomiskt läge som kräver speciella åtgärder framöver.

Trots att det under den gångna mandatperioden har anställts mer än 2 500 nya personer och mer än 6 miljarder kronor har tillförts vården har Socialdemokraternas styre lett till en kraftigt försämrad tillgänglighet för de skånska patienterna. I oktober 2018 var köerna nästan dubbelt så långa som fyra år tidigare när Fritzon tog över makten.

Alliansens budget, som klubbades igenom på tisdagen, ger en möjlighet till nystart för Skåne. Läs hela svaret genom att klicka här.

Gustav Lundblad