KRÖNIKA. Nu får Region Skåne nytt styre och ny politik. Regionen kan prioritera det som är viktigast, se över vilka verksamheter som kan minskas eller som kanske inte ens behövs. Det är så demokratin fungerar. Ett viktigt resultat blir en sjukvård som genom prioriteringar fungerar bättre samtidigt som andra verksamheter får bättre förutsättningar för att bli effektiva.

Det är slående hur socialdemokratiska landsting och regioner lyckats med att få längre sjukvårdsköer, längre väntetider och fler utgifter som inte handlar om huvuduppgiften. Nu kommer med stor säkerhet sjukvården fungera bättre, vilket innebär att huvuduppgiften sätts i fokus.

När köerna växte och utgifterna drevs upp var det inte regionen det var fel på. Det var vare sig Skåne eller Region Skåne som var orsaken utan den politik som fördes. Samma sak gäller med Europeiska unionen.

Det finns en typ av kritik mot EU som jag inte förstår och som dessutom nog heller inte kritikerna i de fallen förstår, nämligen att det är fel på EU som sådant. För min del ser jag bara avgörande fördelar med Europeiska unionen och att detta samarbete finns.

Vi öppnar marknader för konkurrens och öppenhet över gränserna. Den inre marknaden har lett till lägre priser. Luftfarten har öppnats upp för konkurrens och lett till flygpriser som är en tredjedel eller i vissa fall en tiondel lägre än vad de var för 30 år sedan. Telekommarknaden, som varit och är en av mina viktigaste agendor, har fått en koordinerad och målmedveten politik för att avdela mer spektrum för mobila bredband och gränsöverskridande nättjänster. Jag lyckades för snart 6 år sedan få med mig hela EU på ett mer omfattande spektrumprogram än vad EU-kommissionen då vågat föreslå. Resultatet har vi nu sett i avvecklade kostnader för roaming och surf inom EU. Öppnare marknader ger lägre priser, snabbare utveckling och bättre konkurrens.

För bara några veckor sedan drev vi igenom nya steg som öppnar telekommarknaden för att bli ledande i den femte generationens mobila bredband, 5G, som kommer att avgöra varje internationell ekonomis konkurrenskraft. Samma vecka beslutade vi om lagstiftning för energiunionen, där jag har varit min grupps rapportör, som nu leder till en öppnare energimarknad, med mindre beroende till Ryssland och bättre förutsättningar att uppnå klimatmålen utan att drabba europeisk konkurrenskraft. Och vi får nu en banksektor präglad av den bankkrislagstiftning som ger både öppenhet och stabilitet.

Vi öppnar marknader. Det kräver att man har gemensamma regler. Om vi inte har gemensamma regler på EU-nivå skulle varje land, inklusive Sverige, inte stå regellösa utan ha egna regler. De lagar vi stiftar kan vara mer eller mindre bra. Socialdemokrater som vill reglera mer och är mer mot öppna marknader. För att inte tala om marknadernas fiender Vänsterpartiet och Miljöpartiet, liksom Sverigedemokraterna, som alltid vill reglera mer.

Det allra viktigaste är att vi lyckas öppna upp marknaderna, för annars har vi dem inte alls. Därefter är det viktigt att de är så bra reglerade som möjligt. Den första delen väger mycket tyngre men den andra delen beror hela tiden på politiken.

Utan EU skulle vi inte ha gemensamma marknader, men vi skulle ha en djungel av nationella regler i Europa. För min del har jag aldrig förstått varför det skulle vara en fördel för Sverige att danskarna, esterna, fransmännen, spanjorerna och alla de andra ska ha sina egna regler för livsmedel, bilars utsläpp, kemikalier i leksaker eller för konkurrens, eller monopol när det gäller flyg, telekom, post, järnväg, tjänster och allt annat. Individens frihet och öppenheten är viktigare än glädjen att ha 28 olika nationella regleringar.

Som vi har sett i Region Skåne kan de politiska besluten vara mer eller mindre bra. Det är de politiska besluten som också Europavalet handlar om.

Vi i Moderaterna vill ha ett EU som fördjupar den inre marknaden, öppnar upp för konkurrens över gränserna och nytänkande, lagar som ger var och en samma rätt över hela Europa, och som avvecklar monopol till förmån för växande europeiska företag.

Vi vill ha ett EU som är ledande när det gäller att utveckla telekom och den digitala marknaden, som blir en ledande digital ekonomi, med 5G, artificiell intelligens, och de bästa kapaciteterna för internet och digitalisering.

Vi vill ha ett EU som öppnar för fri handel världen över, där Europa kan vara i centrum för den globala ekonomin när USA drar sig tillbaka och Kina försöker använda sin statskapitalism för kommunistpartiets syften. Med fler frihandelsavtal visar vi USA att de bör vara sida vid sida med Europa och bygga den internationella rättsordning som handelsavtal bidrar till.

För något år sedan röstade vi igenom ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada, för några veckor sedan med Singapore och denna vecka med Japan. Bara avtalet med Japan motsvarar en tredjedel av den globala ekonomin. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är i grunden emot alla handelsavtal. Socialdemokraterna brukar med tveksamhet rösta för med någon ledamot, avstå med någon annan och rösta emot med andra.

Vi vill ha ett EU som är starkt gentemot Ryssland, mot kinesisk statskapitalism, mot Trumps vilja att underminera den internationella rättsordningen. Utan EU hade de baltiska staterna varit ryska lydriken. Utan EU hade vi inte haft gemensamma sanktioner mot Ryssland för annekteringen av Krim, vilket hade inneburit grönt ljus för fortsatt offensiv in i Ukraina.

Vi är emot att reglera social politik och arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå. Där är Socialdemokraterna tvärt om. De svenska socialdemokraterna har till och med själva tagit initiativ till den ”sociala pelaren” som leder till lagstiftning om vi inte stoppar det. Vi är emot EU-skatter av olika slag som de rödgröna glatt röstar för, bara för att de är för skatter överallt.

Det är som med Region Skåne. Det är politiken som ger innehållet. Det är avgörande att vi har EU och det är avgörande med rätt politik. Ett Sverige ensamt utan gemenskap med andra och utan inflytande vore det sämsta. För vår säkerhet, vårt välstånd och vår förmåga att påverka vår egen framtid.

Gunnar Hökmark (M)
Europaparlamentariker