BUDGET. Med röstsiffrorna 62 ja mot 41 nej, och 46 som avstod, röstades Allians för Skånes budget för 2019 igenom i tisdags (11/12). Alla partier följde det här året den ordning som traditionellt har använts, alltså att rösta på sin egen budget och att avstå från att rösta på andras. Endast Miljöpartiet gjorde säryrkanden. Vänsterpartiet valde att stödja ett av dessa.

Allians för Skånes budget innebär bland annat:

  • att hälso- och sjukvården 2019 får det största reella tillskottet av resurser någonsin, på mer än 2,4 miljarder kronor, jämfört med 2018. Detta trots ett krav på effektivisering
  • att utbyggnaden av primärvården inleds. Målet är att den nära vården 2025 ska ha 25 procent av den totala budgeten till vården. De 371 miljoner kronor som primärvården får 2019 är en första tydlig markering av hur viktigt detta är, även om det är långt kvar till målet.
  • att med införandet av åtta skånska sjukhusstyrelser blir styrningen av vården bättre. För både personalens och patienternas skull. Bra verksamhet och god ekonomisk hushållning går hand i hand.
  • att med en skattehöjning på 49 öre – till 11,18 kronor per hundralapp – säkerställs de nödvändiga investeringarna i sjukvården. Överskottsmålet är satt till 1 miljard kronor (2 procent) vilket borgar för att alla finansiella mål nås, inklusive skuldsättningsmålet. Trots den högkonjunktur som har rått under den gångna mandatperioden har de finansiella målen konsekvent satts på undantag av det rödgröna styret.
  • att med en egen regional kösatsning inleds också kampen mot vårdköerna. Det har aldrig stått fler i de skånska vårdköerna än 2018. Anmärkningsvärt är också att det den siste oktober var så många som 880 skåningar som hade väntat mer än ett år på att få sin operation eller åtgärd.

Jonas Duveborn