VÅRD. Flera av Moderaternas tillträdande ordförande och vice ordföranden i de nya sjukvårdsnämnderna talade under regionfullmäktiges budgetdebatt den 10 december. Debatten rörde sig från investeringar till hur Alliansen kan se till att få mer vård för pengarna och prioriterade områden.

Anna Mannfalk (M), regionråd och tillträdande vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden betonade vikten av att den nära vård som man pratat om i 20 år, nu blir verklighet. Allians för Skåne satsar 371 miljoner redan 2019 i ökade pengar till vårdcentralerna för att satsningar på bättre kontinuitet och högre kvalitet för patienterna i primärvården ska genomföras omgående.

–  När allt mer vård flyttar från våra sjukhusbyggnader når vi ökad trygghet för patienterna samtidigt som vi frigör resurser för att säkerställa att den högspecialiserade vården kan bibehålla och utveckla sitt försprång inom prioriterade områden. Alla sjukhus ska känna att de är en viktig del av helheten och har en profil, säger Anna Mannfalk (M).

Caroline Hedenström (M), tillträdande vice ordförande i primärvårdsnämnden, betonade vikten av att fortsatt prioritera resurserna. Mer pengar betyder inte mer av samma, utan nya tänkesätt behövs.

– Vi måste bli bättre på att arbeta konkret och strategiskt med stora patientgrupper såsom minnespatienter, diabetiker, hjärtpatienter med flera, säger Caroline Hedenström (M). Om vården kring dessa blir en helhet, där alla vet sin del i kedjan och vi undviker dubbelarbete och oro hos patienten – då räcker resurserna.

Stefan Lamme (M), tillträdande ordförande i beredningen för strategiska investeringar försvarade hållbara investeringar för framtiden, i perspektiv av decennier som den skånska vården nu bygger för. IT och digitala funktioner kommer ta kraft från välbehövlig vårdpersonal under en övergångsperiod, men avgörande för att lyckas med föresatserna gällande nya arbetssätt såväl som stora byggprojekt, är samstämmighet och långsiktigt gemensamt fokus över partigränserna, menar Stefan Lamme (M).

Lynn Thulin