BUDGETDEBATT. På måndagen inleddes regionfullmäktiges budgetdebatt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, till skillnad från Socialdemokraterna, framhärdade i att gå fram med skattesatser som är högre än den som regionfullmäktige beslutade om för bara två veckor sedan. På så sätt kan man, trots att de ekonomiska ramarna man fastställt ser ut som de gör, i sina budgetar göra större ”satsningar” på olika områden.

– Ni lägger fram en fiktiv budget. Den är inte finansierad för ni har inte de skatteintäkterna, sa regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) till Mätta Ivarsson (MP) i debatten.

Annars var Vänsterpartiets agerande vid regionfullmäktige i linje med vad man kan vänta sig: Angrepp på privata vårdgivare.

I ett replikskifte påpekade Maria Berglund (KD) att Vänsterpartiets budget, med massiv nedläggning av privat driven vårdverksamhet, skulle innebära en enorm omorganisation av den skånska vården.

– Hur gör man för att inte patienter ska komma i kläm?, frågade hon Vänsterpartiets Agneta Lenander.

– Vårdvalen prioriterar den som inte har de största behoven, kommenterade Lenander.

– Sjukvård är inte en vara på en marknad, kommer aldrig att bli, så länge jag är i denna församling.

Att vårdvalen lett till stora köminskningar och nöjdare patienter var det mer tyst om från rödgrönt håll.

Kristdemokraternas regionråd Per Einarsson frågade Sara Svensson (V) hur partiet i sin budget försvarar att man tar bort straffavgiften för uteblivna inbokade besök i vården.

– Morötter istället för straffavgifter, summerade hon.

Medan Einarsson lyfte fram de moraliska aspekterna och betydelsen av personligt ansvar försvarade Svensson sitt partis linje och sa att det var oanständigt att införa straffavgifter, då det kan drabba människor som redan är i en utsatt position. De ideologiska skillnaderna tydliggjordes under regionfullmäktiges första dag.

Gustav Lundblad