BUDGET. Den första delen av budgetdebatten i regionfullmäktige, gruppledardebatten, är avslutad för Allians för Skånes del. Partiföreträdarna Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Annette Linander (C) och Per Einarsson (KD) har därmed gjort sin första debatt i regionfullmäktige om sina visioner och förslag för ett bättre Skåne.

Carl Johan Sonesson inledde med att poängtera de socialdemokratiska och miljöpartistiska misslyckanden som drabbat Region Skåne de senaste fyra åren. Han fortsatte sedan med att berätta hur vi vill få ordning och reda i ekonomin och förbättra regionens verksamheter för såväl patienter som personal.

Carl Johan Sonesson avslutade debatten med:

Låt proffsen bidra till en ökad professionalitet i ett öppet och hållbart Skåne.

Gilbert Tribo berättade om Allians för Skånes ambitioner för primärvården. Genom att öka andelen sjukvård som bedrivs i primärvården istället för på sjukhusen kan vi flytta vården närmre den enskilda patienten, för detta rekordsatsar Allians för Skåne:

Det är glädjande att vi under mandatperioden kan lägga minst 1 miljard på primärvården – ut på våra vårdcentraler.

Oppositionspartier från såväl vänster som höger försökte angripa Allians för Skånes budget och den skuldsanering som nu måste ske efter fyra år av ekonomisk ansvarslöshet. Annette Linander berättade om de fyra ledorden öppenhet, närhet, professionalitet och hållbarhet och försvarade de effektiviseringar som föreslås på ett föredömligt sätt:

Det handlar om effektiviseringar där vi förbättrar för patienten och frigör vårdplatser.

För Allians för Skånes del avslutades gruppledardebatten med Per Einarsson, som talade varmt om behovet av närhet till den skånska sjukvården och vad det betyder för den enskilde patienten:

Lika självklart som att veta namnet på sin frisör – lika självklart ska det vara att veta namnet på sin läkare.

Helena Nanne