BUDGET. På måndag beslutar regionfullmäktige om Region Skånes budget för år 2019. Skattesatsen är sedan november månads sammanträde fastslagen till 11,18 kronor per beskattningsbara 100 kronor. Kommunallagen stipulerar att skattesatsen ska beslutas under november månad.

Även om det finns möjlighet att ändra den vid regionfullmäktige, så kan man se det som märkligt att både miljöpartiet och vänsterpartiet ändå lägger fram budgetförslag med andra skattesatser: 11,34 kronor respektive 11,49 kronor. Syftet är självklart att i större utsträckning kunna peka på att man ”satsar” på det ena och det andra.

Socialdemokraterna, som vid regionfullmäktige i november föreslog skattesatsen 11,26 kronor, agerar mer ansvarsfullt i sitt budgetförslag. Man utgår i det från den beslutade skattesatsen 11,18 kronor.

Gustav Lundblad