BUDGET. På måndag den 10 december inleds regionfullmäktigesammanträdet som kommer att fatta beslut om nästa års budget för Region Skåne.

Idag är det den 7 december och därmed exakt 20 år sedan 1998 års budgetfullmäktige inleddes – det första i Region Skånes historia.

Den gången beslutade fullmäktige om en borgerlig budget. Mycket talar för att utfallet blir liknande på måndag-tisdag.

Beslutet fattades på fullmäktiges andra dag, den 8 december 1998, efter stor dramatik. TT rapporterade:

Men den borgerliga budgeten passade inte oppositionen som yrkade på återremiss och att sammanläggningsdelegerades budgetförslag, som togs av den dåvarande socialistiska majoriteten i somras, i stället skulle antas. Måndagens debatt kom att handla mycket om sjukvård. Flera talare beklagade att sjukvårdsfrågorna fick dominera och efterlyste mer diskussion om de regionala utvecklingsfrågorna. Fullmäktigemötet fortsätter under tisdagen.

Ur Helsingborgs Dagblad (9/12):

Samtidigt ska sjukhuset i Simrishamn läggas ut på privat entreprenad. I budgeten som den borgerliga fyrklövern kommit överens om ingår också en viljeyttring om att fler verksamheter inom region Skåne ska prova alternativa driftsformer. Något som vänsterblocket under den maratonlånga debatten i Kristianstad kallade ”privatiseringsiver” och flera gånger uttryckte skepsis inför. Carl Sonesson (m) hävdar dock att patienterna nu ska ”sättas i centrum”.
– Invånarna ska ha valfrihet, inte bara inom den offentliga vården. Det ska finnas olika alternativ inom all sjukvård, säger han.

Budgeten för år 1999 var den första av fyra borgerliga budgetar som gällde under Region Skånes första mandatperiod. Därefter följde fyra år av rödgrönt styre (S+V+MP) innan åtta år av femklöverstyre (M+FP+C+KD+MP) och de senaste fyra årens S+MP-styre. Därmed är Miljöpartiet det parti som varit med och vunnit flest budgetomröstningar i Region Skånes historia (16). De fyra allianspartierna har varit med och lagt fram styrande budgetar tolv gånger.

Gustav Lundblad