BUDGET. På måndag och tisdag (10-11/12) är det dags för regionfullmäktige att besluta om Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2019, med plan för 2020 och 2021. Allians för Skåne går fram med en budget som tryggar vården och framtida investeringar. Överskottet landar på 1 miljard kronor, vilket säkerställer att alla finansiella mål nås.

Dessvärre kräver den ekonomiska situationen, med ett ingångsvärde på minus 2 miljarder kronor, en rejäl skattehöjning. Denna sätter Alliansen till 49 öre, samtidigt som den inte tas till bara för att fylla igen hål. I stället får sjukvårdsförvaltningarna ta med sig en del av sina ”ryggsäckar” (de ekonomiska underskotten). Men de får också möjlighet att hämta hem mer pengar om de når uppsatta mål för vårdproduktionen. Detta är vårdens mest prioriterade åtgärd. Den medicinska kvaliteten ligger i topp, men vårdköerna är besvärande långa. De är nästan dubbelt så långa nu avseende operation/åtgärd som de var 2014. 880 personer har tvingats vänta längre än ett år på att få den vård de är i behov av.

Att skattehöjningen också kombineras med såväl generelle effektiviseringskrav på 2 procent som riktade besparingar på annat än hälso- och sjukvård, kan framstå som drakoniskt. Men det offentliga får aldrig använda skattemedel lättsinnigt, som det rödgröna styret så ofta har gjort, till exempel när de prioriterade en normkritisk granskning av regionens hemsida.

Samtliga oppositionspartier har svarat med att lägga en lika stor eller större skattehöjning som Alliansen. Mest vill Vänsterpartiet höja skatten (80 öre), därefter Miljöpartiet (65 öre), sedan Socialdemokraterna med 57 öre och sist Sverigedemokraterna som har lagt sig på samma nivå som Alliansen.

Den största skillnaden mellan Alliansens och oppositionspartiernas budgetar är att Alliansen har fokus på personalen, på att låta anställda driva sjukhus och vårdcentraler, samt att närma sig personalen att ta till sig mer av deras bild av verksamheten. Sammantaget har Alliansen i sin budget lagt 38 förslag på åtgärder för bättre styrning av Region Skåne.

Jonas Duveborn