LÖNT. Det kommunala självstyret innebär att medarbetarförmånerna är olika i landets regioner och landsting, konstaterar personalnämnden i en färsk omvärldsanalys. Hur mycket dessa olika förmåner betyder för personalen beror naturligtvis på skilda faktorer, som ålder, kön och bostadsort. Enligt en opinionsundersökning från 2016 uppskattar de som har fyllt 50 år tjänstepension mest. Därefter följer friskvårdsbidrag, träning på arbetstid, tjänstebil, mobiltelefon, hushållsnära tjänster och fruktkorg. Yngre medarbetare värdesätter gym, massör, städhjälp i hemmet, personlig tränare och psykolog högst.

Klart är att de tre stora regionerna i Sverige: Stockholm, Västra Götaland och Skåne har ganska likartade medarbetarförmåner. Västra Götaland sticker ut något med sitt erbjudande om fri sjukvård, som de har haft sedan 1999. Om Region Skåne skulle införa motsvarande skulle det enligt analysen kosta 16,4 miljoner kronor, plus kostnaden för intern hantering.

Den andra stora förmånen som lyfts fram är subventionerade årskort i kollektivtrafiken, som medarbetaren även kan använda på fritiden. I analysen konstateras det att om alla medarbetare i Region Skåne skulle nappa på ett sådant erbjudande skulle kostnaden bli cirka 280 miljoner kronor, plus den interna hanteringen.

Värt att notera är att alla förmåner beskattas. Och att de – naturligtvis – ska sättas i relation till andra behov.

Jonas Duveborn