HYRPERSONAL. Region Skåne har under den gångna mandatperioden tidigare haft en besvärande hög andel hyrpersonal i vården. Detta är negativt ur flera aspekter. Utöver att det är dyrare innebär det sämre kontinuitet och trygghet för patienterna. Att andelen hyrpersonal har vänt uppåt igen under januari till och med september 2018 är därför oroande. I dag fredag (7/12) har personalnämnden därför en analys uppe som ska svara på frågan om varför minskningen har avbrutits.

Störst ökning av kostnaderna för bemanningspersonal syns inom Psykiatrin (+ 123 %), Närvård Sus (+80 %) och på Helsingborgs lasarett (+28 %).

Orsakerna synes vara desamma som tidigare:

  • brist på sjuksköterskor med rätt kompetens.
  • för få sökanden till lediga tjänster.
  • ordinarie personal har slagit i taket för övertidsarbete.
  • fler beviljade tjänstledigheter.

Förvaltningarna har ett antal åtgärder för att möta situationen. Det handlar bland annat om produktionsplanering, samordning av scheman, mer effektivt resursutnyttjande och säkerställande av att det finns rätt kompetens på rätt plats.

I Allians för Skånes budget finns 245 utbildningsplatser för att sakta men säkert öka tillgången på sjuksköterskor, vilket är en ökning jämfört med 2018. Men det finns också åtgärder för att öka attraktionskraften på arbetsplatsen, som personaldrivna vårdcentraler och sjukhus, samt införandet av sjukhusstyrelser, en primärvårdsnämnd och en nämnd med särskilt fokus på psykiatrin.

Jonas Duveborn