DEBATT. Hässleholms sjukhus är i stort behov av nya lokaler. På sjukhuset finns ortopedi av absolut världsklass och omfattande upprustning krävs för att slå vakt om och vidareutveckla vården också i framtiden.

Vi förstår och delar den frustration som många känner över att processen inte kommit längre.

Ekonomin vi tar över i Region Skåne är extremt ansträngd. Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till tillgångar, ligger på minus 77 procent vilket placerar Region Skåne i landstingssveriges bottenskikt. Vi lägger nu en budget för nästa år som till skillnad från de senaste årens budgetar bygger stabilare finanser. Soliditeten kommer steg för steg att förbättras. Budgetens resultat ligger på en miljard kronor, ett överskott som behövs för att långsiktigt säkra de investeringar som måste göras. Budgeten innebär inte att investeringen i lokaler i Hässleholm äventyras, utan syftet är istället det motsatta.

I förra årets budget sattes pengar av för att ta fram en fysisk utvecklingsplan för sjukhusområdet. Det arbetet fortsätter också under vår ledning.

Arbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2019. Den fysiska utvecklingsplanen blir väldigt viktig eftersom den kommer att ge mer fakta på bordet som vi idag inte har om exempelvis tidsaspekter, behov och ekonomi. Att avvakta den handlar om att få en mer samlad bild av hur ombyggnationen kan ske.

Hässleholmarna kan vara trygga med att vår inställning är att föra planeringen vidare och sätta igång investeringen så fort som förutsättningarna medger. Hässleholms sjukhus är och kommer att vara av hög prioritet för oss.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Gilbert Tribo (L)
Regionråd

Annette Linander (C)
Regionråd

Per Einarsson (KD)
Regionråd

Tidigare publicerad i Norra Skåne (24 november).