SKATT. På tisdagsförmiddagen klubbade regionfullmäktige igenom skattesatsen för år 2019.

Skatten i Region Skåne höjs med 49 öre till 11,18 kr per beskattningsbar hundralapp. Förslaget stöddes av såväl Alliansen som Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna föreslog en höjning med 56 öre, Miljöpartiet med 65 öre och Vänsterpartiet med 80 öre.

Höjningen  med 49 öre var nödvändig av flera skäl:

  • Det enorma återställningskravet (en miljard kronor), som förorsakats av underskotten under det rödgröna styret.
  • De stora investeringar, i bland annat upprustning och nybyggen av Skånes sjukhus, som kommer under de närmaste åren.
  • Ökade kostnader för bland annat nya läkemedel samtidigt som konjunkturen börjar vända nedåt.

Skattehöjningen om 49 öre möjliggör även viktiga resurstillskott och satsningar på sjukvård och kollektivtrafik i en i övrigt stram budget. Läs mer om Allians för Skånes budgetförslag för 2019 här: Alliansens budget ger nystart för Skåne.

Beslut om budget för 2019 fattas på nästa regionfullmäktigesammanträde, den 10-11 december.

Skåne kommer även fortsättningsvis att ha en skattesats under riksgenomsnittet.

Gustav Lundblad