Regionfullmäktige beslöt i dag om ändringar i Region Skånes politiska organisation på förslag från Allians för Skåne. Mest tydligt var att åtta nya sjukhusstyrelser och en primärvårdsnämnd ersätter de tidigare tre sjukvårdsområdena. Men en ny nämnd skapas även för psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Beredningen öppnas genom att de fem största nämnderna får beredningsutskott som ersätter tidigare presidiemöten.
─ Vi tror att den nya organisationen bidrar till mer öppenhet, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen. Vi är medvetna om att Allians för Skåne är ett minoritetsstyre. Genom att fler från oppositionspartierna tidigt får information och kan lägga förslag och inspel kan politiken fungera konstruktivare.
─ En särskild primärvårdsnämnd för Region Skånes egna primärvård och vårdcentraler har varit ett önskemål från personalen, säger Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna. Vi minns brevet från 573 läkare i den skånska primärvården. Det är annars lätt att en liten vårdcentral kommer bort i en stor sjukvårdsnämnd.
─ Sjukhusstyrelserna flyttar beslut och ansvar nära medborgarna, patienterna och personalen, säger Annette Linander, gruppledare för Centerpartiet. Genom att besluten ligger nära verksamheten ökar kunskapen om vilka de bästa besluten är, de kan därmed bli ekonomiskt hållbara.
─ Att psykiatrin lyfts till en särskild nämnd visar vilken vikt Alliansen lägger vid området, säger Per Einarsson, gruppledare för Kristdemokraterna. Inte minst bland unga och äldre ser vi en oroväckande ökning av psykisk ohälsa och den nya nämnden ger möjligheter att arbeta med både förbättrad tillgänglighet och förebyggande insatser.

Peter J Olsson