GREATER COPENHAGEN. Samarbetet mellan Skåne och Själland inom Greater Copenhagen är på väg att växa. Region Halland och de halländska kommunerna ansluter snart, vilket bekräftades när Greater Copenhagen möttes på fredagen i Ringsted en bit söderut på Själland.

Ingången till toppmötet var utformad som en stiliserad Fehmarn Bält-tunnel. Uppenbarligen med ett ljus i änden. FOTO: PETER J OLSSON

Där hölls årets ”toppmöte” mellan de ingående regionerna och kommunerna. Ordförandeskapet växlar och därmed platsen för toppmötena. Och lite av inramningen, på danskt manér inleddes mötet med stående allsång! Dock av svenske Evert Taubes ”Så länge skutan kan gå”, fast med varannan vers översatt till danska. Allt i god stämning.

Resten av toppmötet var en mer normal konferens där en mängd för regionen viktiga aspekter togs upp. Man värjer inte för att släppa fram delvis motstridiga framtidsbilder, vilket är ett friskhetstecken. Vi behöver en öppen diskussion om framtiden.

Att Carl Johan Sonesson (M) nu egenskap av Skånes regionstyrelseordförande kom in i presidiet talar för att samarbetet kommer att vara till fördel för Skåne även framöver.

Peter J Olsson