FOLKHÄLSA. I veckan publicerades en ny forskningsrapport om svenskarnas allt mer försämrade kondition. Forskningen, som fick mycket uppmärksamhet i media, visar att nästan hälften av svenskarna har så  dålig kondition att de inte orkar en rask promenad på tio minuter utan paus. Studien från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm bygger på konditionen hos 350 000 svenskar i åldern 18 till 74 år.

Forskarna varnar för en alarmerande utveckling och ohållbar situation.

Skåne är tyvärr inget undantag från denna trend av en mer ohälsosam livsstil. 8 av 10 kronor i hälso- och sjukvårdsbudgeten i Skåne går till kostnader för vård av personer med kroniska sjukdomar. Av dessa kan över 60 procent förebyggas. Det är många faktorer som spelar roll för hälsan. Till exempel påverkar möjligheterna till utbildning, jobb, inkomster, boende och närmiljö, levnadsvanor och inflytande med flera hur hälsan utvecklas. Att få fler i sysselsättning i Skåne är en viktig del av ett aktivt promotionsarbete (hälsofrämjande och förebyggande), framför allt ur ett integration- och delaktighetsperspektiv. Därtill finns det ett antal kroniska sjukdomar som står för betydande kostnader inom vården och där dess förebyggande kan ses som en lönsam investering.

”Hälsa – en lönsam investering”, innebär ett konceptutvecklande av ett affärsmässigt synsätt på investeringar i hälsa. I ett första steg ska hälso- och sjukvården i nära samarbete med regional utveckling ta fram vilka områden som ska prioriteras. I ett andra steg ska kapitalkostnader, lönsamhet och vinster beräknas. Regional utveckling ska tillsammans med hälso- och sjukvården i dialog med näringslivet ta fram nya policy- och ledningsverktyg, affärsmodeller och uppföljningstal. Målet är att under perioden fatta lönsamma investeringsbeslut i hälsa och förebyggande vård. Arbetet i denna riktning påbörjas under 2019.

Sara Wettergren