VÅRDVAL. Den senaste veckan har flera psykologer, psykoterapeuter och socionomer verksamma i Region Skåne skrivit under ett upprop mot ändrade ackrediteringsvillkor i vårdval psykoterapi under nästa år. Förslaget, som var ett tjänstemannaförslag, gick ut på att  enbart psykologer samt legitimerade psykoterapeuter ska få utföra psykoterapeutiska behandlingar. Idag får även  socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning (så kallad steg 1-utbildning) utföra behandlingar. Undertecknarna bakom uppropet menar att om denna möjlighet tas bort för socionomer och närliggande yrken, blir det svårare för professionen att bemöta den växande psykiska ohälsan i Region Skåne.

Ett möte har hållits i Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Gilbert Tribo, regionråd och från årsskiftet ny ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden, lät vid det tillfället meddela att Alliansen inte kommer att medverka till att det blir några förändringar i ackrediteringsvillkoren.

Sara Wettergren