VARSEL. Sony Mobile har (20/11) varslat 200 medarbetare i Lund om uppsägning. Regionledningen ser med oro på utvecklingen och har initierat ett arbete för att stoppa en mer omfattande företagsflykt.

– Beslut i näringslivet om att flytta verksamhet måste vi som politiker alltid vara lyhörda inför, kommenterar regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Redan i förra veckan initierade jag därför ett ärende i Forsknings- och innovationsrådet Skåne om att kartlägga på vilket sätt vi kan stötta näringslivet med kunskap om Skånes styrkor som verksamhetsregion. Region Skåne ska föra en dialog med både regeringen och näringslivet om vilka utvecklingsfrågor som ska prioriteras.

– Det som oroar är naturligtvis om Sony Mobiles beslut är del av en trend, en utveckling som inte står i relation till de goda förutsättningar som vi vet finns i Öresundsregionen, säger regionrådet Gilbert Tribo (L). Därför är det strategiskt viktigt att Region Skåne agerar proaktivt.

– Det finns ett uppenbart behov av att vara tydligare om den goda miljö som internationella företag verkar i här i Skåne, säger regionrådet Annette Linander (C). Det handlar lika mycket om personalens vardagsliv med skolor och samhällsservice, som om det geografiskt mycket fördelaktiga läget.

– Överlag handlar det om att Skåne ska vara attraktivt för såväl företag som anställda och deras familjer, säger regionrådet Per Einarsson (KD). Det öppna Skåne och skåningarna ska både vara välkomnande, och låta världen veta att vi är det.

Jonas Duveborn