MEDARBETARE. I höst har Region Skåne gjort en stor medarbetarundersökning som visar ett bättre resultat jämfört med den senaste undersökning för två år sedan. Svaren har nu vägts samman och helhetsresultatet för Region Skåne har förbättrats från 68,2 till årets 69,7 (så kallat dynamiskt fokustal). Svarsfrekvensen har också ökat och var på 86 procent av regionens medarbetare.

Undersökningen visar att utvecklingen går åt rätt håll. 92,7 procent av medarbetarna tycker att sitt arbete är meningsfullt och viktigt. Dessutom har uppfattningen av den närmaste chefen utvecklats positivt och 83,8 procent kan tänka sig att rekommendera andra att börja arbeta på sin arbetsplats.

Förbättringsområdena är samma som tidigare, men utvecklingen går i rätt riktning. Framför allt gäller det medarbetarnas upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka beslut på den egna arbetsplatsen och arbetsrelaterad utmattning samt om arbetsplatsens mål är tillräckligt tydliga, utvärderingsbara och påverkningsbara.

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg i Region Skånes omställning för att möta framtiden. I det nya förslaget till politisk organisation som Allians för Skåne tagit fram kommer bland annat varje sjukhus att få en egen styrelse. Det innebär att ledningen kommer närmre medarbetarna och att delaktigheten kan öka.

Ville Trygg