PROGNOS. Uppföljningen av ekonomin och verksamheten i Region Skåne efter oktober 2018 är nu klar. Trots ekonomisk återhållsamhet visar den att det budgeterade resultatet inte nås, i stället blir differensen mellan mål och verklighet – som det ser ut nu – 490 miljoner kronor.

– Detta är ett underskott som bidrar till att riktade besparingar och generella effektiviseringar måste göras i budgeten för 2019, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Och visar att det avgående styret hade kunnat göra mer.

Allt fler får vänta allt längre. Siste oktober hade 6 100 skåningar väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på att få sin operation/åtgärd.

Särskilt noteras att den negativa prognosen hade varit dubbelt så stor om inte de finansiella intäkterna hade överträffat budgeterade förväntningar. Hälso- och sjukvården beräknas nämligen landa på ett underskott på drygt 1 miljard kronor.

Oktober har onekligen varit en kostsam månad, kostnadsutvecklingen landade på 7,9 procent, vilket innebär att kostnadsutvecklingen på helåret nu prognosticeras till alldeles för höga 4,7 procent. Den budget som S och MP lade tål bara en kostnadsutveckling på 2,7 procent. Bland kostnaderna märks ökad andel hyrpersonal, ökningen är 14 procent jämfört med för ett år sedan.

Vad gäller vårdproduktionen kan det konstateras att denna inte klaras, trots att det finns 387 fler medarbetare i egen regi nu än för ett år sedan. 880 skåningar har väntat längre än ett år på en första bedömning eller operation/åtgärd.

Jonas Duveborn