POLITISK ORGANISATION. Vid regionstyrelsens sammanträde den 13 november 2018 beslutades om en ny politisk organisation för Region Skåne under perioden 2019 – 2022. Detta förslag kommer nu att behandlas av regionfullmäktige den 27 november.

Den politiska organisation som Allians för Skåne föreslog och som blev regionstyrelsens förslag innebär i korthet att politiken ska komma närmare personalen, patienterna och medborgarna. Dels så kommer den nuvarande strukturen med tre stora sjukvårdsnämnderna SUS, Kryh och Sund kommer att avskaffas till förmån för sjukhusstyrelsen för respektive sjukhus i Skåne. Detta innebär att SUS kommer fortsätta som en nämnd, men endast ha ansvar för sjukhusvården.

Dessutom inrättas en del nya nämnder i organisationen. Dels en psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnd och en primärvårdsnämnd. Detta för att lägga ett större fokus på frågorna i den politiska organisationen.

Beredningen för framtidens sjukvård byter också namn till Beredningen för framtidens sjukvårdsinvesteringar. Detta för att få ett större fokus i deras arbete på de stora investeringar som sjukvården står inför under kommande år i Skåne.

Vid sammanträdet hade Socialdemokraterna ett yrkande om att öka sjukhusstyrelsernas storlek till sju ledamöter och sju ersättare. Sverigedemokraterna i sin tur ett helt eget förslag på en politisk organisation som var mindre. Inget av dessa yrkanden vann regionstyrelsens gehör.

Linus Hannedahl