VÅRD. Varje år hålls Forskningens dag som bjuder in allmänheten till två dagars föreläsningar om medicin och vetenskapens framsteg. I år hölls eventet i dagarna två, den 6 och 7 november i Malmö och Lund. Årets tema var Sepsis, förut känt som blodförgiftning och priser för yngre särskilt lovande forskare delades ut.

Sepsis är ett tillstånd som varje år drabbar 40 000 personer och innebär stora risker. Vikten av att snabbt diagnosticera och behandla rätt är mycket stor. Dödligheten är fortfarande hög, var femte överlever inte. Därför har också en kampanj för ökat medvetande om sepsis inletts, så att fler ska kunna söka vård i tid.

De olika föreläsningarna tog upp alltifrån hur man känner igen tecken på sepsis, vad som orsakar tillståndet, och vilka individer som löper större risk än andra vid sepsis. En relativt ny och försvårande faktor är antibiotikaresistens. När fler upptäcks och får behandling i tid, så motverkas läkarnas möjligheter att rädda istället av att tillståndet i allt fler fall inte kan botas med antibiotika. Men, nya lösningar är på gång och forskningen går framåt även gällande detta problem.

Den som missade föreläsningarna kan se dem i videoklipp genom denna länk.

Lynn Thulin