RISKPROJEKT. I förra veckan beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att utreda Region Skånes medverkan i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Nu höjs röster från två kristdemokrater om att lägga ned förbundet helt och hållet. Det är Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne 2010-2018, och Birgitta Nordvall (KD), gruppledare i Västerbotten 2002-2018, som skriver om problemen i kommunalförbundet i veckans nummer av Dagens Samhälle. Ett utdrag:

Häromveckan beslutade förvaltningsrätten i Uppsala att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av sex jetflygplan inte hade gått rätt till. Endast ett anbud kom in i samband med upphandlingen. Svenskt Ambulansflyg gick vidare med anbudet men förändrade villkoren i så pass stor utsträckning att förvaltningsrätten ansåg att upphandlingen därmed hade kunnat angå en vidare krets av leverantörer. Därför måste upphandlingen göras om. Domen är ett led i en dåligt underbyggd process för ett stort och kostsamt politiskt projekt, där skattebetalarnas pengar kastas in i en riskfylld mångmiljonaffär.

(…)

Förra året gick Svenskt Ambulansflyg till sina ägare, landstingen, och bad om mer pengar. För tre år sedan hette det att man skulle låna max 600 miljoner kronor. Nu blev det närmare 700 miljoner kronor till år 2020. Samtidigt kom det fram att upphandlingsspecifikationen pekar ut att det är dyra jetplan som ska köpas in och inte propellerplan. Det må vara förenat med mer prestige att äga jetplan, men ekonomiskt blir det väsentligt dyrare.

(…)

Nu vill vi rikta en uppmaning till hela landstings- och regionsverige: Det är dags att lägga ned kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Läs hela artikeln här: Därför är det dags att lägga ned Svenskt Ambulansflyg.

Gustav Lundblad