TILLVÄXT. På fredagen hölls Skånskt cykelforum i Lund. För andra året i rad samlades aktörer för att diskutera cyklingens roll i Skåne.

Fullt med folk på Skånskt Cykelforum! Det bådar gott att det finns samsyn om vikten av cykel i hela Skåne, sa Pontus Lindberg (M), när han öppnade forumet.
Han fortsatte med konstatera att det är oroande att yngre cyklar allt mindre, och att det finns tydliga skillnader mellan olika kommuner.
Det är viktigt att vi gör det enklare att välja cykel någon del av resan. Med den stora cykelsatsningen i RTI-planen tar Region Skåne och de skånska kommunerna ett stort ansvar för mer cykling i framtiden. Bara hälsonyttan är skäl nog! fortsatte Pontus Lindberg.
Peter J Olsson