Region Skånes ekonomi är en dyster läsning.

EKONOMI. Intresset var stort från media när Region Skånes nya Alliansstyre berättade om regionens dystra ekonomi. Efter fyra år med rödgrönt styre ligger Region Skånes soliditet på -77 procent och det egna kapitalet per capita är nära -15 000 kronor per invånare. Dystrast ser ekonomin ut för Skånes universitetssjukhus som har en prognostiserad budgetavvikelse på -700 miljoner kronor för 2018 och –1,3 miljarder kronor för 2019.

TV, radio och tidningar rapporterade i veckan om de röda siffrorna där besparingar och skuldsanering är att vänta samtidigt som ingenting dessvärre går att utesluta. Region Skånes ekonomi behöver vara med i Lyxfällan och att regionens resultat inte hade funkat om den varit en privat aktör var tydligt. God ekonomisk hushållning behövs för att skåningen ska kunna få den bästa vården och personalen arbetsro.

Nyhetsartiklar i urval:
Lokaltidningen: Ekonomisk kris
Skånska Dagbladet: Alliansen chockad över tomma lador
Kristianstadsbladet: Region Skåne behöver en skuldsanering (betalvägg)

Ville Trygg