NYTT UPPDRAG. Tidigare i år gav regeringen Region Skåne ett unikt uppdrag om regional fysisk planering. Det innebär ett större ansvar och samordning för den övergripande utvecklingen i hela Skåne avseende både bebyggelse, infrastruktur och kollektivtrafik. I veckan fattade Regionala utvecklingsnämnden beslut om tilldelning av medel till den regionplan som nu ska tas fram.

Skåne har en unik ortstruktur som innebär att skåningarna rör sig mycket mellan olika delar av regionen. Att ha bostad, skola, arbete och fritid i olika kommuner är ingen ovanlighet, och det ställer krav på en samordnad fysisk planering. Regionplanen kommer tas fram i nära samarbete med kommunerna och Länsstyrelsen. Det kommunala planmonopolet ligger fortsatt kvar.

Johanna Sturesson