DIGITALA VÅRDKONTAKTER. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober 2018 att föreslå regionfullmäktige att införa en patientavgift för digitala vårdkontakter i öppen vård. Detta på rekommendation av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som föreslagit att man skulle tillämpa en lägsta nivå för patientavgift om minst 100 kronor vid digitala vårdkontakter i primärvården.

Tidigare har digitala vårdkontakter varit avgiftsfria för de skånska patienterna. Detta kommer nu att förändras om regionfullmäktige går på hälso- och sjukvårdsnämndens förslag. Detta innebär i så fall att Region Skånes avgifter för digitala vårdkontakter ska följa strukturen för i Region Skånes avgiftssystem. Således kommer en besöksavgift att tas ut för digitala vårdkontakter i de fall Region Skåne har en besöksavgift idag för fysiska besök. Avgiftsbefriade fysiska besök kommer fortsatt att vara avgiftsfria även om vårdkontakten sker via digital teknik och högkostnadsskyddet i öppen vård kommer att gälla.

På detta sätt så blir det samma logik för patientavgifterna oavsett om vårdkontakten är digital eller fysisk. Något som underlättar för vårdpersonalen att tillämpa systemet men ger också signalen till patienterna att det inte är formen för vårdkontakten som är det viktiga utan innehållet.

De nya patientavgifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Linus Hannedahl