TILLVÄXT. Region Skåne är på väg att anta ett uppdaterat trafikförsörjningsprogram. Det ska gälla 2020-2030, men omarbetas vart fjärde år då slutpunkten flyttas framåt i tiden. Det handlar alltså om ramar och mål för kollektivtrafiken, som är en viktig del i knyta samman Skåne och dessutom gynna tillväxten, och dessutom se till att den sker på ett hållbart sätt.

Nya trafikförsörjningsprogram tas alltså året efter valår, men arbetet måste påbörjas i god tid. Och redan nu finns en version som Regionala utvecklingsnämnden i måndags beslöt att skicka ut på remiss.

Samtidigt har Region Skåne efter valet en ny ledning, som styr i minoritet. Och som därför prioriterar öppenhet och att låta alla röster bli hörda. Remissomgången kommer att kunna ge avtryck i programmet.

Just nu är Region Skånes ekonomiska styrka just nu inte den bästa, vilket kan göra att man får arbeta med mål, tidsplaner och inriktning.

Under alliansen fördubblades den skånska regionala tågtrafiken.

Kollektivtrafiken är som sagt en väsentlig del av ett fungerande transportsystem. Under alliansåren 2006-14 ökade trafiken ganska mycket, tågtrafiken fördubblades. Under den rödgröna regionledningen har en viss ökning fortsatt, men kollektivtrafiken i förhållande till invånarantalet har inte stigit.

Det nya beslutet nästa år ska ge skåningarna en fungerande, punktlig, säker och trygg kollektivtrafik. Då krävs ett trafikförsörjningsprogram som svarar upp mot detta och realistiskt satta mål.

Peter J Olsson