KOLLEKTIVTRAFIK. Skånetrafikens månadsrapport för september presenterades för kollektivtrafiknämnden i veckan. Rapporten innebär inga större förändringar. 48 procent av allmänheten är nöjd med Skånetrafiken, medan siffran för kunderna är något högre – 54 procent. Bland Serviceresors användare är nöjdheten 85 procent.

Det har gjorts 124333 resor så här långt under året – en ökning med 0,7 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Enligt Skånetrafikens siffror var 85 procent av Öresundstågen och 90 procent av Pågatågen i tid under månaden. Antalet inställda tåg är dock klart lägre än under våren. Det totala antalet förseningstimmar under 2018 uppgår till 8113 – att jämföra med 4956 under 2017.

Gustav Lundblad