KD. Kristdemokraterna har nominerat sina förslag till presidieuppdrag i Region Skåne under den kommande mandatperioden.

Till ordförande i psykiatri, handikapp- och habiliteringsnämnden nomineras Per Einarsson, 51 år från Skepparslöv. Han är regionråd, gruppledare och ledamot i regionstyrelsen. I grunden är han mekaniker och har under den senaste mandatperioden verkat som oppositionsledare i sjukvårdsnämnd Kryh.

– Psykiatri- handikapp och habiliteringsnämnden arbetar med välfärdens absoluta kärna. Jag har ett stort engagemang för de här frågorna och ser fram emot att öka värdigheten i vården av människor som ofta är i en svår livssituation, säger Per Einarsson.

 

Till ordförande i kulturnämnden nomineras Magnus Lunderquist, 43 år från Staffanstorp. Han är gruppledare för KD i Staffanstorps kommun och arbetar som personalchef.

– Som ordförande i kulturnämnden kommer jag att arbeta för att ge alla skåningar möjligheter att delta i ett fritt kulturliv. Viktigt är också att förvalta det skånska kulturarvet, säger Magnus Lunderquist.

 

Till ordförande i Helsingborgs sjukhusstyrelse nomineras Anders Lundström, 45 år från Helsingborg. Han är regionråd och ersättare i regionstyrelsen och har under de senaste mandatperioderna verkat som ordförande i socialnämnden, kulturnämnden och miljönämnden i Helsingborgs stad. I grunden är han gymnasielärare.

– Med min stora erfarenhet av politiskt arbete som ordförande i en rad tunga nämnder vill jag bidra till att styra min hemstads lasarett i rätt riktning, säger Anders Lundström.

 

Till ordförande i Hässleholms sjukhusstyrelse nomineras Lars Lundberg, 57 år från Lövestad. Han har en bred erfarenhet av politiskt arbete på regional och kommunal nivå. Under den senaste mandatperioden har han verkat som oppositionsledare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden och gruppledare i Sjöbo kommun.

– Hässleholms sjukhus har en av Sveriges största ortopediverksamheter. Jag ser fram emot att arbeta för att sjukhuset ska utvecklas ytterligare på det området och samtidigt kunna ge god vård till de boende i närområdet, säger Lars Lundberg.

 

Till ordförande i Ängelholms sjukhusstyrelse nomineras Maria Berglund, 40 år från Bjuv. Maria Berglund har en gedigen erfarenhet av kommunpolitiskt arbete med tyngdpunkt på vård- och omsorgsfrågor. Hon är verksamhetschef inom socialt arbete.

– Jag kommer att använda min breda erfarenhet från yrkeslivet till att verka för en bättre styrd sjukvård och utveckla Ängelholms sjukhus, säger Maria Berglund.

 

Till vice ordförande i beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar nomineras Birgitta Södertun, 63 år från Helsingborg. Hon har under de senaste åtta åren varit regionråd/gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne. Före det verkade hon som kommunalråd i Helsingborg i tio år. I grunden är hon barnmorska, med mångårig erfarenhet från arbete vid Helsingborgs lasarett.

– Nu kommer jag att ha en ledande roll i ett av Region Skånes viktigaste strategiska organ. Jag ser fram emot att fortsätta vara med och bygga den skånska sjukvården för framtiden, säger Birgitta Södertun.

Ledamöter och ersättare i Region Skånes nämnder för de kommande fyra åren väljs vid regionfullmäktiges sammanträde den 10 december. Politiker tillträder sedan sina uppdrag den 1 januari.

Gustav Lundblad