TILLVÄXT. Allians för Skåne får direkt genomslag. Region Skåne tillskjuter i den regionala transportinfrastrukturplan RTI som tas i höst 30 miljoner för att medfinansiera ett system för intelligent transportstyrning ITS på E6. Det handlar bland annat om information via portaler över E6.

Samtidigt kommer Trafikverket enligt sina åtgärdsvalstudier att börja höja kapaciteten på E6: ytterligare körfält vid Alnarp norr om Malmö och mellan Vellinge och Malmö. Vidare görs trimningsåtgärder vid trafikplatser. Allians för Skåne kommer att verka för att uppgraderingen av E6 fortsätter i hög takt.– Det är glädjande att vi kan påbörja en upprustning av E6, säger Pontus Lindberg (M), andre vice ordförande i region Skånes regionala utvecklingsnämnd. Det kommer att ta sin tid, och borde redan ha gjorts, men nu kan vi påbörja en resa mot att E6 i Skåne blir Sveriges modernaste väg.

– E6 är en pulsåder för Skåne och i synnerhet västra Skåne, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L). Vägtrafiken i Skåne, inte minst kollektivtrafiken, kan inte fungera bra om trafiken på E6 inte flyter.

– Om vi nu påbörjar en modernisering av E6 så ger det utrymme att planera för framtiden och för en hållbar trafik, säger Patrik Holmberg (C). Kanske kan vi inom något decennium ha en fil med möjlighet för elektrifierad tung trafik.

– Till detta kommer att Skåne är en transitregion för mycket av svensk och norsk export, säger Josef Ander (KD). Att E6 får bära dessa transporter motiverar att staten tar sitt ansvar för denna Europaväg.

Den regionala infrastrukturplanen kommer att tas i höst och går till vägbyggen, järnvägssatsningar och cykelvägar i Skåne de närmaste åren. Den omfattar 4,5 miljarder av statliga medel som Region Skåne har beslutanderätt över. Ett problem har varit att regeringen inte uppfyllt de löften om en extra länsplan om 277 miljoner som utställdes i det avtal som staten via Sverigeförhandlingen slöt med Malmö stad och Region Skåne.

– Det är bedrövligt att regeringen inte har stått upp för vad statens förhandlare skrivit på, säger Anna Jähnke (M), nytillträtt regionråd i Region Skåne. Region Skåne måste ta tag i detta avtalsbrott. Skåne får inte fortsätta att vara nedprioriterat.

Peter J Olsson