MAKTSKIFTE. I måndags tillträdde Region Skånes nya styre. Allians för Skåne kommer att styra Region Skåne i minoritet under de kommande fyra åren. Ett stort arbete väntar för att vända den skånska vården och kollektivtrafiken i rätt riktning. Det kan du läsa mer om här: Skåne förtjänar en nystart.

I bilden ovan syns Allians för Skånes tio regionråd, som utgör den nya regionledningen:

Bakre raden från vänster – Anna Mannfalk (M), Louise Eklund (L), Anders Lundström (KD), Per Einarsson (KD).
Främre raden från vänster – Gilbert Tribo (L), Carl Johan Sonesson (M, regionstyrelsens ordförande), Birte Sandberg (C), Annette Linander (C, regionstyrelsens vice ordförande), Anna Jähnke (M), Carina Zachau (M).

FAKTA OM REGIONRÅDEN:
Carl Johan Sonesson (M) är 40 år och bor i Malmö, är gift med Anja och har tillsammans med henne två barn. Carl Johan är utbildad i Lund (fil kand i statsvetenskap) och har en lång erfarenhet av Region Skåne, är regionråd sedan 2010. Han ser gärna MFF spela såväl på hemmaplan som ute i Europa.
Telefon: 044-309 32 33

Anna Jähnke (M) är 41 år och från Helsingborg. Hon är gift med Andreas och de har en dotter. Hon har varit kommunalråd i Helsingborg och har en lång erfarenhet i Region Skåne. Hon tränar ofta.
Telefon: 0732-31 12 93

Anna Mannfalk (M), 59 år. Hon är från Vellinge, gift med Stefan och har fyra barn. Hon har varit förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgsnämnden. Hon ägnar sig gärna åt hästar samt att köra lastbil.
Telefon: 0709-91 55 12

Carina Zachau (M), 56 år och från Örkelljunga. Hon är gift med Jörgen och har två söner. Hon har varit kommunstyrelsens ordförande i hemkommunen och suttit i regionfullmäktige.
Telefon: 0734-35 50 08

Gilbert Tribo (L) har läst på socionomutbildningen vid Lunds Universitet och bor i Kristianstad. Han har arbetat som Familjebehandare med barn som far illa. Gilbert har varit verksam i Region Skåne sedan 2002 och var regionråd mellan 20016-2014. Som ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) kommer han att verka för att förbättra allt från tillgängligheten i vården till arbetssituationen för medarbetarna. Sin fritid ägnar Gilbert åt tonårsbarnen, familjens hundar, träning och matlagning.

Louise Eklund (L) har en bakgrund i den internationella forskarvärlden. Hon är doktor i historia med en examen från Oxford University. Som Ordförande för Gröna Liberaler Syd har Eklund drivit att Skåne ska ta täten vad gäller grön tillväxt, innovation och hållbar utveckling. Det gäller allt från miljöutveckling till användning av ny teknik. En ambition för kommande mandatperiod är att öka kontaktytorna mellan forskningsvärlden och politiken. Vi har två universitet och en högskola bara på vår sida av Öresund och det finns många möjligheter till samarbete för att förbättra och förenkla för skåningarna.

Annette Linander (C) är 47 år och bor i Holmby i Eslövs kommun. Annette är ensamstående med en 12-årig dotter och har även en bonusdotter som är 17 år. Hon har lång erfarenhet av den politiska vardagen och har haft uppdrag i Region Skåne sedan 2006 men blir nu heltidspolitiker för första gången.  Annette har pluggat vid Lunds universitet (Förvaltningslinjen) och kompletterat med franska på Linnéuniversitetet. Förutom barn, hus och hem tar hon sig gärna tid för att umgås med vänner och står då gärna för matlagningen.

Birte Sandberg (C) är 53 år och bor i Tomelilla på Österlen, är gift med Leif och har två barn. Birte är grundskollärare och har en Masterexamen i Utbildningsvetenskap. Hon har lång erfarenhet som förtroendevald, med uppdrag både inom Tomelilla kommun och sedan 1991 i Landstinget/Region Skåne. På fritiden sjunger Birte i kör, simmar och ägnar sig åt familjens lantbruksföretag.
Telefon: 0725-18 87 59

Per Einarsson (KD) är 52 år och bor i Skepparslöv, är gift med Charlotte och de har fyra barn tillsammans. Per är mekaniker i botten, därefter ungdomsledare och föreståndare. Han har kommunpolitisk erfarenhet kring de sociala frågorna och har under de senaste åtta åren verkat inom sjukvårdspolitiken i Region Skåne. Trumpet, motorcykel och mycket häng med familj och vänner tillhör Pers fritid.
Telefon: 0725-28 84 17

Anders Lundström (KD) är 45 år och bor i Helsingborg, är sambo och har en son på 9 år. Anders är utbildad gymnasielärare (fil.mag. i historia), sedan 2007 tjänstledig ifrån Lunds universitet och har suttit i Helsingborgs kommunfullmäktige i 16 år och har haft flera ordförandeskap. Han tränar inför sitt tredje maraton och är en hängiven HIF-supporter som följer laget i med- och motgång.
Telefon: 0739-62 44 40

Peter J Olsson
Sara Wettergren
Johanna Sturesson
Gustav Lundblad