DEBATT. Svensk sjukvård styrs av 21 regioner och landsting. Är det verkligen en optimal organisation för en kunskapsintensiv och komplex verksamhet? Resultaten talar för motsatsen.

Vården lider av långa köer, låg takt i teknikinvesteringar, ineffektiv styrning, bristande arbetsmiljö och orättvisa skillnader mellan patienter beroende på var de bor. Mycket pengar går till administration och annat än sjukvård. Vi kristdemokrater har en agenda för skånsk sjukvård som kan genomföras oavsett huvudman.

Vår fasta övertygelse är dock att Region Skånes sjukhusansvar bör avskaffas och att staten bör ta över. Vården måste bli jämlikare och tillgängligare. Dagens 21 kockar ger ingen bättre soppa, istället behövs ett nationellt helhetsgrepp. Visst, personligen skulle jag tappa mina regionpolitiska uppdrag. Men vår uppgift som politiker är inte att skydda system och politiska positioner, vi ska skydda personal och patienter. Vården ska gå att lita på. För alla.

Per Einarsson (KD)
Ledamot i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Tidigare publicerad i Kristianstadsbladet (27/8)