KRÖNIKA. Sedan 2014 har antalet vårdplatser i Region Skåne blivit cirka 450 färre. Samtidigt som sjukvården fått stora resurstillskott varje år (som visserligen varit större om alliansens gemensamma budget vunnit regionfullmäktiges förtroende). Samtidigt som antalet anställda blivit 2000 fler.

Tillsammans med det märkliga fokuset på att strypa förutsättningarna för framgångsrik privat vårdverksamhet, stängningen av den palliativa vården i Trelleborg och – så klart – ökningen av vårdköerna, är detta de största misslyckandena under denna mandatperiod.

Socialdemokraterna och Miljöpartiets styre har, precis som på riksnivå, inte inneburit bättre välfärd. Utan köer och fokus på fel saker.

Under valrörelsen har Kristdemokraterna i Region Skåne haft ett antal annonser inne i Skånes papperstidningar där vi berättar om hur vi vill vända på den här situationen. Till skillnad från vad vi sett från socialdemokraterna har vi valt att publicera positiva annonser som inte bara handlar om hur dåliga motståndarna är. Som inte syftar till att skrämmas med allt dåligt som kommer att hända vid ett maktskifte.

Istället har vi lyft fram några av våra viktigaste förslag från vårt omfattande regionala valprogram. Det väljer jag att göra även här:

1. Korta vårdköerna: De fyra senaste åren har operationsköerna i Skåne fördubblats. Inte ens var tredje patient får återbesök i rätt tid. Vi vill återinföra kömiljarden på riksnivå Men vi vill också införa en regional kömiljard, som till skillnad från den tidigare nationella, även omfattar återbesök och de långa köerna till psykiatrin.

2. Inför vårdplatsgaranti: Bara sex av tio av de anställda som lämnar Region Skåne uppger att de skulle rekommendera regionen som arbetsgivare. Det är illavarslande. Arbetsvillkoren måste förbättras så att vårdpersonal inte lämnar Region Skåne över huvud taget. Problemen märks i bristen på olika typer av specialistsjuksköterskor, som i sin tur leder till inställda operationer. Vi vill införa en garanti som innebär att varje patient ges rätt till vård på rätt plats med rätt kompetens.

3. Rätt till fast läkarkontakt: Det finns olika mätningar som visar på hur många skåningar som har fast läkarkontakt. En av de högre siffrorna säger att det är sex av tio äldre skåningar som har det. I nästan alla andra länder är det över 90 procent. Kontinuiteten inom sjukvården, både ur patientens, den närståendes och personalens perspektiv, hade blivit bättre om var och en hade haft rätt till en fast läkarkontakt.

4. Inför trohetsbonus: Ett sätt att förbättra löneutvecklingen för läkare och sjuksköterskor är att inrätta en bonus för den vårdpersonal som varit trogna mot sin arbetsplats under lång tid. Ofta är det trotjänare som är viktiga för att upprätthålla kvaliteten i verksamheten, men som inte ges den uppskattning de förtjänar i lönekuvertet.

Dessutom vill vi ju förstatliga vården och införa fler filer på E6, E22 och riksväg 11. På söndag får vi se om vi lyckats övertyga väljarna.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne