DEBATT. Helsingborgs sjukhus har förlorat flest vårdplatser av sjukhusen i Skåne. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog makten i Region Skåne 2014 och sedan dess har 70 vårdplatser försvunnit. Samtidigt har de vänt överskott till underskott i Region Skånes sjukvårdsbudget.

Färre får vård i tid samtidigt som kostnaderna ökar. Orsaken är främst personalbrist.

Personalen drabbas hårt av den socialdemokratiska politik som skapar köer. Det är när den som arbetar i sjukvården inte får komma till sin rätt, när man belastas med arbetsuppgifter som inte är relevanta och när ens förslag på nya arbetssätt och vårdens utveckling inte tas till vara som man tröttnar, slutar eller till och med blir sjukskriven.

Moderaterna i Region Skåne vill efter valet se till att vårdens medarbetare lyfts med en starkare personalpolitik för sjukvården. Under Moderaternas ledning 2006-2014 sjönk sjuktalen ordentligt, från 25,9 sjukdagar per anställd till 19 dagar. Vårdköerna mer än halverades. Från 2015 går det åt fel håll igen.

För att åter korta köerna behöver Region Skåne öppna för fler vårdgivare, och samtidigt ge patienterna större valfrihet. Man kan säga att man gör en behandling till ett vårdval. En sjukdom eller grupp av sjukdomar väljs ut och inom det området kan läkare och sjuksköterskor starta mottagningar. De får betalt för det de utför enligt vissa villkor. Patienterna kan välja mellan regionens egna mottagningar och godkända privata alternativ. Allt inom den offentliga vården och betalt med skattepengar.

De tretton områden vi genomförde detta på mellan 2006 – 2014 har fungerat över förväntan. S och MP avskaffade nyligen vårdvalet för smärtbehandling vilket gjorde att antalet mottagningar halverades på kort tid. Med vårdval får de som behöver behandling istället vård snabbare. Kostnaden per operation eller behandling sjunker. Och patienternas bestämmanderätt över sin sjukvård ökar.

Vårdval ger fler arbetsgivare och fler erfarna specialister som stannar i den skånska vården. 

 I ett första skede vill vi därför införa vårdval för allmänpsykiatri, barnsjukvård och öron/näsa/hals. Vi vill också ha ett fritt val av hjälpmedel för personer med funktionshinder. Fritt val innebär såklart att det först ska finnas ett klarlagt behov som motiverar ett särskilt hjälpmedel, men sedan finns det ingen anledning att vuxna människor inte ska kunna få detta på den fria marknaden.

I ett andra skede vill vi se vårdval för gynekologi, urologi, ungdomsmottagningar, ortopedteknik, neurologimottagningar och neuropsykiatriska utredningar för barn. Särskilt urologi, gynekologi och barnpsykiatri har stora problem med tillgänglighet. Det är bara mellan 20 och 50 procent av patienterna som får vård i tid enligt vårdgarantin.

Vi vill att alla anställda i sjukvården ska känna stolthet. Över sig själva, sitt yrke och sin arbetsgivare. Oavsett om arbetsgivaren är privat eller Region Skåne. Då kapar vi också vårdköerna.

Carl Johan Sonesson (M)

Regionråd i opposition, Region Skåne

Anna Jähnke (M)

Kommunalråd, Helsingborgs kommun