DEBATT. Lasarettet i Ystad har förlorat procentuellt flest vårdplatser i hela Skåne under mandatperioden 2014-2018. När Moderaterna lämnade över makten 2014 hade lasarettet 138 disponibla vårdplatser. Efter fyra år med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vid makten i Region Skåne har det nu endast 81 platser. Det är en nedgång med 41 procent.

Trelleborgs sjukhus har förlorat näst flest, 35 procent av sina platser. Även antalet palliativplatser har sjunkit. Det finns alltså inte alltid någonstans att skicka patienter vidare, förutom till privatägda Simrishamns sjukhus som har haft jämnt antal platser under samma period. Detta bör såklart nyttjas bättre än hittills.

I Ystad ligger patienter alltför länge på akuten. Gamla människor ska inte behöva ligga flera timmar och vänta på vård. På samma sätt är det orimligt att patienter från Simrishamn ska behöva åka till Ystad mitt i natten när de skulle kunna direktinläggas på Simrishamns sjukhus.

Både lasarettet i Ystad och Simrishamns sjukhus behöver bättre möjligheter att utveckla sin kompetens för äldres komplexa sjukvårdsbehov. Den stora utmaningen blir nu att med begränsade möjligheter till mer personal kunna möta detta.

Framtiden innebär att vi får tillgång till många nya och bättre mediciner och metoder – ibland ytterst dyra sådana som vi måste fördela resurser till. Vården behöver ges förutsättningar att arbeta annorlunda. Andra personalkategorier kan anställas för att specialisterna ska ägna sig åt det de är utbildade för.

Det är för oss nödvändigt att mindre sjukhus ska kunna specialisera sig och ge avancerad sjukvård till alla skåningar. Så skapar vi attraktiva arbetsplatser. Att Ystad lasarett får utvecklas är avgörande för att också i framtiden kunna ge akutvård jämlikt över Skåne.

Tyvärr har de senaste fyra åren med socialdemokratisk ledning inneburit markant brist på nytänkande. Det saknas en tydlig genomförandeplan av alla de tekniska lösningar som redan finns och som skulle kunna stödja nya arbetssätt med den enskilde patienten i centrum.

Stefan Lamme (M)

2e vice ordförande i Skånes universitetssjukvård

2e vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård