DEBATT. Palliativ vård är inte vad som helst. Den rör våra allra sköraste medmänniskor och definieras av Socialstyrelsen som prio ett-vård.

Det är i det ljuset misslyckandena kring palliativa avdelningen i Trelleborg måste ses.

Trots allvaret har ingen fråga utsatts för sådan politisk långbänk under mandatperioden i Region Skåne. Trelleborgarna har kastats mellan hopp och förtvivlan. I över två år har beskeden valsat fram och tillbaka. Hur är det möjligt, kan man undra? Det är uppenbart att frågan inte stått tillräckligt högt på styrets agenda.

Trelleborg är värst drabbat, men palliativ vård har fått styvmoderlig behandling på fler platser. I Malmö har massor av palliativa vårdplatser varit stängda i perioder. Antalet platser inom den avancerade hemsjukvården har stått stilla de senaste åren, trots behov av utbyggnad. Den gemensamt beslutade palliativa planen har inte följts. Medarbetarna levererar god vård, det ska understrykas, men förutsättningarna borde varit bättre.

Nu, lagom till valet, har en avsiktsförklaring presenterats som säger att en extern aktör ska få i uppdrag att öppna vården i Trelleborg. Ett välkommet förslag om det leder till att avdelningen öppnar igen och håller hög kvalitet. Men vi tänker inte ropa hej ännu. Fortfarande finns en rad oklarheter att räta ut, och vi tänker punktbevaka frågan tills den är fullt ut löst. Och trelleborgarna måste nu så snart som möjligt få en tydlig tidplan för öppnandet presenterad för sig.

Till sist en eloge till det civila engagemanget i Trelleborg. Ni är många som har drivit på oss politiker och snart bär det förhoppningsvis frukt.

Birgitta Södertun (KD)
Per Einarsson (KD)
Mats Svensson (KD)