VÅRDA SKÅNE. Helsingborgs läkarsällskap bjöd torsdagen den 30 augusti in politiker för debatt. Situationen på Helsingborgs lasarett har länge varit ansträngd. Sjukhuset har förlorat flest vårdplatser (70 stycken) av de skånska sjukhusen under det socialdemokratiska styret sedan 2014.

Stefan Lamme (M) 2e vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård, deltog i panelen och kunde konstatera att det under ombyggnationen i Helsingborg borde gått att göra bättre för både personal och patienter. Till exempel genom att planera för flytt av vårdplatser. Men när antalet vårdplatser samtidigt sjunker på alla större sjukhus finns inte mycket svängrum.

Sedan 2014 har 438 vårdplatser försvunnit på de skånska sjukhusen, detta efter att Socialdemokraternas löfte inför valet 2014 var 300 fler vårdplatser. Därtill har ytterligare belastning tillkommit i den offentliga vården då nya upphandlingar inte har genomförts gällande ryggkirurgi i Ängelholm eller hjärtsjukvård i Helsingborg. Belastningar som ökar istället för minskar behovet av lokaler och vårdplatser som inte finns – och inte planerats för.

– Detta är en allvarlig misskötsel från det socialdemokratiska och miljöpartistiska styret i Region Skåne, säger Stefan Lamme (M). Det första man måste säkra är att vård kan utföras på andra ställen när sjukhus behöver moderniseras med nödvändiga och omfattande ombyggnationer.

Lynn Thulin