DEBATT. Det blir närmast komiskt när Irene Nilsson (S) och Anders Wallentheim (S) gång på gång försöker klistra på oss åsikter som vi inte har, nu senast i Norra Skåne (24/8). En så låg debattnivå gynnar inte precis demokratin. Den är uppenbart ägnad att vilseleda väljarna, och det förvånar oss att trollteknik används av Socialdemokraternas företrädare i Hässleholm.

Nej, Moderaterna vill inte ”sälja ut” något sjukhus eller några sjukhusbyggnader. Vi vill köpa in vård som ska bedrivas i våra lokaler. Detta kan vara antingen av externa vårdgivare, vilket vi vill utreda i Ängelholm för beslut under kommande mandatperiod, eller genom att låta personalen ta över driften. Just för Hässleholms del är det detta senare alternativ som ligger närmast till hands.

Låt oss sedan slå fast: De årliga undersökningar som görs om arbetsmiljö och om patienters syn på vården är samstämmiga: Privata alternativ inom välfärden har både mest nöjda medarbetare och patienter. När det gäller den medicinska kvaliteten hamnar de sjukhus som drivs privat år efter år i topp på Dagens Medicins rankinglista. Det gäller Bollnäs sjukhus i S-styrda Gävleborg, Motala lasarett i S-styrda Östergötland och Capio S:t Görans sjukhus i M-ledda Stockholm. Det finns all anledning för vårdgivarna och deras medarbetare på sjukhusen att vara stolta över de fina resultaten.

En mångfald av vårdgivare är med andra ord både viktigt och bra. Vill personalen i Hässleholm själva leda verksamheten vore det ytterligare ett tillskott till välfärdens utveckling som vi, till skillnad från Nilsson och Wallentheim, inte tror äventyrar Hässleholms sjukhus. Tvärtom.

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition

Caroline Hedenström M)
ledamot i regionfullmäktige

Karin Axelsson (M)
ledamot i regionfullmäktige

Douglas Roth (M)
ledamot i regionfullmäktige

Den här artikeln är också publicerad i Frilagt.